Fogra bliaintiúil maidir le ligean isteach 2022 2023 - Gaelscoil Mhachan

Mhachan
Gaelscoil
021-4357688 info@gsmhachan.com
Go to content
Gaelscoil Mhachan
 
FÓGRA BLIANTÚIL MAIDIR LE LIGEAN ISTEACH
 
i dtaca le ligean isteach i scoilbhliain 2022/2023
 
 
Polasaí um Ligean Isteach agus Foirm Iarratais
 
 
Tá cóip de Pholasaí na scoile um Ligean Isteach agus Foirm Iarratais um Ligean Isteach do 2021/2022  ar fáil mar seo a leanas: –
 
Le híoslódáil ag www.gsmhachan.com
 
Ar iarratas: Ach ríomhphost a chur chuig info@gsmhachan.com nó i scríbhinn chuig
 
: Gaelscoil Mhachan, Ave. De Rennes, Machan, Corcaigh T12RH66
 
 
 
- Ligean isteach i scoilbhliain  2022/2023
 
Dátaí Iarratais agus Cinnidh i gcomhair ligean isteach in 2022/2023
 
Is iad seo a leanas na dátaí is infheidhme maidir le ligean isteach sna Naíonáin Shóisearacha
 
         
Tosóidh an scoil ag glacadh le   hiarratais i gcomhair ligean isteach ar    
        
20/1/22

            
Stopfaidh an scoil ag glacadh le   hiarratais i gcomhair ligean isteach
  
ar  
        
18/2/22

            
Is é an dáta faoina gcuirfear an   cinneadh maidir lena n-iarratas in iúl d’iarratasóirí ná     
        
7/3/22

            
Is í an tréimhse nach mór   d’iarratasóirí a dheimhniú go bhfuil siad ag glacadh le tairiscint ar ligean   isteach laistigh di ná
        
16/3/22

       
 
Nóta: Measfaidh an scoil iarratais dhéanacha agus eiseoidh cinntí orthu de réir polasaí iontrála na scoile.
 
 
*Mura nglactar le tairiscint taobh istigh den am atá leagtha síos thuas, d'fhéadfaí an tairiscint a tharraingt siar
 
Líon na n-áiteanna atá á gcur ar fáil in 2022/2023
 
         
Is é líon na n-áiteanna atá á gcur ar   fáil  sna Naíonáin Shóisearacha   ná
        
22

       
FÓGRA BLIANTÚIL MAIDIR LE LIGEAN ISTEACH
 
i dtaca le ligean isteach i scoilbhliain 2022/2023
 
 
Polasaí um Ligean Isteach agus Foirm Iarratais do Rang Speisialta Uathachas
 
 
Tá cóip de Pholasaí na scoile um Ligean Isteach agus Foirm Iarratais um Ligean Isteach do 2022/2023  ar fáil mar seo a leanas: –
 
Le híoslódáil ag www.gsmhachan.com
 
Ar iarratas: Ach ríomhphost a chur chuig info@gsmhachan.com nó i scríbhinn chuig
 
: Gaelscoil Mhachan, Ave. De Rennes, Machan, Corcaigh T12RH66
 
 
 
- Ligean isteach i scoilbhliain  2022/2023
 
Dátaí Iarratais agus Cinnidh i gcomhair ligean isteach in 2022/2023
 
Is iad seo a leanas na dátaí is infheidhme maidir le ligean isteach sa rang Speisialta Uathachas
 
         
Tosóidh an scoil ag   glacadh le hiarratais i gcomhair ligean isteach ar  
        
20/1/22
            
Stopfaidh an scoil ag   glacadh le hiarratais i gcomhair ligean isteach
  
ar  
        
18/2/22
            
Is é an dáta faoina   gcuirfear an cinneadh maidir lena n-iarratas in iúl d’iarratasóirí ná     
        
7/3/22
            
Is í an tréimhse nach   mór d’iarratasóirí a dheimhniú go bhfuil siad ag glacadh le tairiscint ar   ligean isteach laistigh di ná
        
16/3/21
       
 
Nóta: Measfaidh an scoil iarratais dhéanacha agus eiseoidh cinntí orthu de réir polasaí iontrála na scoile.
 
 
*Mura nglactar le tairiscint taobh istigh den am atá leagtha síos thuas, d'fhéadfaí an tairiscint a tharraingt siar
 
Líon na n-áiteanna atá á gcur ar fáil in 2022/2023
 
         
Is é líon na   n-áiteanna atá á gcur ar fáil  sa rang   speisialta Uathachas  ná
        
4
       
Back to content